Drukāt
08.05.2018
Ministrs Kaspars Gerhards izdevis rīkojumu par Ķekavas novada domes pretlikumīgā lēmuma apturēšanu

2018. gada 8. maijā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards izdevis rīkojumu par Ķekavas novada domes pretlikumīgā lēmuma, kas nosaka domes komiteju sastāva izmaiņas, darbības apturēšanu. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 5.panta piekto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 7.panta otro un piekto daļu, 8.panta ceturto daļu, ar ministra rīkojumu apturēta pašvaldības lēmuma darbība.

Izvērtējot Ķekavas novada domē ievēlēto politisko partiju un politisko partiju apvienību deputātu skaitu attiecībā pret deputātu sadalījumu komitejās, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) konstatēja, ka likumā „Par pašvaldībām” noteiktais nav pilnībā ievērots, ievēlot Finanšu komiteju, Izglītības, kultūras un sporta komiteju, kā arī Saimnieciskās darbības komiteju. VARAM jau iepriekš norādījusi pašvaldībai uz konstatētajām neatbilstībām spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Likumā “Par pašvaldībām” noteikts, ka komitejas loceklis var izbeigt savu darbību komitejā tikai tad, ja dome pieņēmusi lēmumu par viņa atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas pēc minētā komitejas locekļa rakstveida iesnieguma saņemšanas. Ņemot vērā to, ka četri deputāti nebija iesnieguši domei rakstveida iesniegumu par viņu atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas attiecīgajās komitejās, ministrija secinājusi, ka domes lēmums neatbilst normatīvā akta prasībām, pārkāpjot tiesisko regulējumu.

VARAM 2018.gada 11.aprīļa vēstulē Ķekavas novada domei ir skaidri un nepārprotami norādījusi pamatojumu un argumentus pretlikumīgā lēmuma atcelšanas nepieciešamībai, turklāt ministrijas pārstāvji 2018.gada 21.aprīlī arī klātienē tikās ar domes priekšsēdētāju un domes darbiniekiem, skaidri paužot ministrijas nostāju attiecīgajā jautājumā. Diemžēl domes rīcība lēmuma atcelšanā nesekoja – arī 2018.gada 26.aprīļa vēstulē Ķekavas novada dome norāda, ka nesaskata pārkāpumus pašvaldības pieņemtajā lēmumā, un 2018.gada 7.maija vēstulē pašvaldība norāda aicinājumu VARAM sniegt argumentētu pamatojumu saistošo noteikumu punktu grozīšanas pamatojumam. Savukārt VARAM ieskatā jau iepriekš un vairākkārt argumentēts skaidrojums pašvaldībai ir sniegts - gan rakstveidā, gan klātienē.

Santa Vaļuma
Ministra padomniece
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 20222000
E-pasts: santa.valuma@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 20.01.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/