Drukāt
07.05.2018
Ministrs Kaspars Gerhards izdevis rīkojumu par Rēzeknes pilsētas domes deputātu ierobežojošo saistošo noteikumu apturēšanu

Šā gada 7. maijā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards izdevis rīkojumu par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.45 un Nr.48, kā arī saistošo noteikumu Nr.13 punkta Nr.69 darbības apturēšanu. Rīkojums izdots, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) konstatētajiem pārkāpumiem Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos, kas ierobežo domes deputātu tiesības pilnvērtīgi piedalīties domes sēdēs – uzdodot jautājumus un iegūstot nepieciešamo informāciju lēmuma pieŠā gada 7. maijā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards izdevis rīkojumu par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.45 un Nr.48, kā arī saistošo noteikumu Nr.13 punkta Nr.69 darbības apturēšanu. Rīkojums izdots, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) konstatētajiem pārkāpumiem Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos, kas ierobežo domes deputātu tiesības pilnvērtīgi piedalīties domes sēdēs – uzdodot jautājumus un iegūstot nepieciešamo informāciju lēmuma pieņemšanai.

Ministrs Kaspars Gerhards: „Latvija ir tiesiska valsts – likums ir attiecināms uz visiem bez izņēmumiem. Nedrīkst būt tāda situācija, kad pašvaldība, veidojot savas individuālās likuma interpretācijas un redzējumus, veido destruktīvu vidi, kurā mazākuma deputātiem ir liegtas tiesības pilnvērtīgi strādāt – piedalīties domes sēdēs, uzdodot jautājumus, izzinot pieņemamos lēmumus pēc būtības. Ikvienam pašvaldības deputātam ir vienlīdzīgas tiesības neatkarīgi no tā, vai deputāts ir pozīcijā, vai arī opozīcijā. Ņemot vērā to, ka Rēzeknes pilsētas domes vadība nav ne vēlējusies, ne arī spējusi novērst konstatētos pārkāpumus savlaicīgi atbilstoši ministrijas norādēm, esmu izdevis rīkojumu par nedemokrātisko saistošo noteikumu apturēšanu.

VARAM vairākkārt rakstveidā ir norādījusi uz konstatētajām nepilnībām un ārējo normatīvo aktu pārkāpumiem pašvaldības saistošajos noteikumos, kā arī sniegusi informāciju un norādījusi aicinājumu nekavējoties rīkoties, Rēzeknes pilsētas dome līdz šim nav novērsusi pārkāpumus. Līdz ar to vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerharda rīkojums izdots, lai nodrošinātu Rēzeknes pilsētas domes darbības atbilstību augstākā juridiskā spēka normatīvajiem aktiem un konstitucionālajiem principiem – demokrātijas, pašvaldības, tiesību virsvadības un mazākuma opozīcijas principiem. Ministra rīkojums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

Santa Vaļuma
Ministra padomniece
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 20222000
E-pasts: santa.valuma@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 20.01.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/