Drukāt
Latvijas simtgades iniciatīva “No Brīvības līdz brīvībai. Brīvības ielu stāsts”

Mērķis –  akcentēt republikas pilsētu lomu, ņemot vērā to vēsturisko un aktuālo nozīmi vēsturiskā mantojuma apzināšanā, tradīciju saglabāšanā un sociāli ekonomisko lomu Latvijas valsts attīstībā.
Latvijā ir vairāk nekā 60 ielas, bulvāri un laukumi, kam dots Brīvības vārds. Brīvības ielu stāsta koncepts paredz divu pasākumu  norisi katrā no 9 republikas pilsētām:

  • izstāde “Brīvības stāsti atmiņu lietās”, kur  kopā ar pedagogiem, vēsturniekiem, novadpētniekiem, skolēniem, dažādu paaudžu iedzīvotājiem tiks apzinātas saglabātās atmiņas un vēstures liecības fotogrāfijās, lietās un stāstos;
  • Brīvības forums, kur kopā ar izcilākajiem prātiem notiks diskusijas par Latvijas reģionu attīstību nākamajā simtgadē.

Papildus šiem pasākumiem notiks Brīvības vārda došana ielām, laukumiem, skvēriem, parkiem un tiltiem, tematisko ekskursiju organizēšana, Brīvības skrējiens un citi pasākumi pilsētu ieskatā.

Par minēto pasākumu norisi tiks izveidota filma “9 pilsētas – viena iela” un deviņas īsfilmas.  Tāpat, lai informētu sabiedrību par paveikto iniciatīvas ietvaros un diskutētu par rezultātu ieguvumiem Latvijas reģionu attīstībā,  2018.gada  26.oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks reģionu dienu aktivitāšu “Brīvības ielu stāsts” un “Ainavu dārgumi” kopīgais pasākums.

Rada un dara: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Latvijas Lielo pilsētu asociācija sadarbībā ar deviņām republikas pilsētām.

 

Lasiet vēl: 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/