Drukāt
12.04.2018
VARAM informē finansējuma saņēmējus par pārskatu sagatavošanas un projektu īstenošanas prasībām Interreg V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Finanšu kontroles institūcija 2018.gada 11.aprīlī piedalījās Programmas kopīgā sekretariāta organizētā informatīvā seminārā par Interreg V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas Projektu īstenošanas un pārskatu sagatavošanas prasībām 2.projektu konkursa ietvaros apstiprinātiem projektiem.

Seminārā piedalījās 47 dalībnieki no dažādām valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, kā arī komersanti, kuri īstenos Interreg V-A Igaunijas –Latvijas pārrobežu sadarbības projektus jaunajā Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020.gada plānošanas periodā.

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2.projektu konkursa rezultātā ir apstiprināti 6 projekti, no kuriem piedalās 25 projektu partneri no Latvijas.

Programmas mērķis ir stiprināt sadarbību starp reģioniem, sasniedzot šādus stratēģiskos mērķus: aktīva un pievilcīga uzņēmējdarbības vide; tīra un augstvērtīga dzīves vide; labāks ostu tīkls; integrēts darba tirgus.

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros kopējais pieejamais ERAF finansējums ir 38 miljoni EUR.

Plašāka informācija pieejama šeit 

Informāciju sagatavoja:
Teritoriālās sadarbības programmu Finanšu kontroles institūcija Latvijā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Investīciju uzraudzības departaments
Teritoriālās sadarbības programmas projektu kontroles nodaļa
E-pasts: fki@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 25.04.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/