Drukāt
12.04.2018
Uzsākta sākotnējā plūdu riska novērtējuma ziņojuma projekta sabiedriskā apspriešana
Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) ir sagatavojis Sākotnējā plūdu riska novērtējuma ziņojuma projektu un uzsācis tā sabiedrisko apspriešanu. 

Sākotnējā plūdu riska novērtējuma ziņojums tiks izmantots kā pamats 2021.-2027. gada plūdu riska pārvaldības plānu izstrādei. Tā mērķis ir identificēt teritorijas, kurās plūdu riski varētu būt nozīmīgi. Šajās teritorijās tiek veikts detalizēts izvērtējums, lai precīzāk novērtētu applūstošās platības un plūdu riska pakāpi. Ja plūdu  risks novērtēts kā nozīmīgs, identificētajām teritorijām tiek izvēlēti un plūdu riska pārvaldības plānos iekļauti risku pārvaldības un samazināšanas pasākumi. Sākotnējais plūdu riska novērtējuma ziņojums ietver arī informāciju par plūdu apdraudēto teritoriju veidiem un plūdu cēloņiem Latvijā, nodarītajiem zaudējumiem un īstenotajiem plūdu risku mazināšanas pasākumiem. Tāpat ziņojumā aprakstīta plūdu risku novērtēšanas metodika un kritēriji, nosauktas un raksturotas ar to palīdzību izdalītās plūdu apdraudētās teritorijas.

Sabiedriskā apspriešana uzsākta 2018. gada 15. aprīlī un ilgs līdz 2018. gada 30. jūnijam. Šajā laikā jebkurš interesents var iesniegt komentārus, nosūtot tos uz e-pastu sabiedriba@lvgmc.lv

Sākotnējā plūdu riska novērtējuma ziņojuma projekts ir pieejams LVĢMC tīmekļa vietnē

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 25.04.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/