Drukāt
11.04.2018
VARAM konstatē pārkāpumus Ķekavas novada domes darbībā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir izvērtējusi Ķekavas novada domes veiktās darbības, veidojot komiteju sastāvus, un konstatējusi būtiskus likuma pārkāpumus. VARAM ir nosūtījusi vēstuli pašvaldībai, lai tā nekavējoties atceļ domes lēmumu Nr.4, ar kuru tiek veiktas izmaiņas komitejās, neievērojot likumā noteiktās prasības.

VARAM ir izvērtēts Ķekavas novada domes deputātu iesniegums, kurā norādīta informācija par pašvaldības ārkārtas sēdes lēmumu Nr.4, ar kuru tiek grozīts patstāvīgo komiteju sastāvs bez attiecīgo deputātu iesnieguma. Jānorāda, ka mainīt komitejas sastāvu, izslēdzot noteiktu deputātu no komitejas, dome ir tiesīga gadījumā, ja tiek saņemts atbilstošs iesniegums no attiecīgā deputāta. Minētā lēmuma gadījumā komiteju sastāvs ir mainīts patvaļīgi, un noteikti deputāti ir izslēgti, neskatoties uz to, ka iesniegumi par izslēgšanu no komitejas nav saņemti un deputāti par to iepriekš pat nav bijuši informēti.

VARAM parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts: „Pašvaldības vadītājam būtu jāatceras, ka feodālais periods jau sen ir beidzies, un likuma prasības ir attiecināmas uz visiem vienādi - bez izņēmumiem. Ja Ķekavas novada deputāti nespēs nodrošināt normatīvo aktu ievērošanu, tad dome par rupjiem demokrātijas principu pārkāpumiem bez šaubu ēnas var tikt atlaista.”

Izmaiņas Ķekavas novada domes komiteju sastāvos pieņemtas, neievērojot likuma „Par pašvaldībām” 55.pantā noteikto regulējumu. VARAM uzsver, ka atkāpes no normatīvajos aktos noteiktā regulējuma nav pieļaujamas, līdz ar to Ķekavas novada domei nepieciešams nekavējoties novērst konstatētos pārkāpumus un informēt par to VARAM.


Santa Vaļuma
Ministra padomniece
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 20222000
E-pasts: santa.valuma@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv


Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 25.04.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/