Drukāt
Projekti
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 28.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/reg_att/projekti/