Drukāt
06.03.2018
Veiksmīgi aizvadīta pirmā LIFE INFO DIENA 2018

Šī gada 1.martā, Rīgā, notika informatīvs pasākums par ES vides un klimata aizsardzības atbalstu LIFE programma.

LIFE Info dienu klātienē, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM), apmeklēja 78 interesenti. 

Pasākumam bija iespējams sekot arī interneta tiešraidē www.varam.gov.lv un šo iespēju izmantoja 81 interesenti. 

Ar LIFE programmas iespējām, atbalstāmajām tēmām, kā arī ES un nacionālā finansējuma saņemšanas kārtību interesentus iepazīstināja Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas pārstāvji un LIFE atbalsta vienības speciālisti. VARAM vides, dabas un klimata pārmaiņu departamentu pārstāvji iepazīstināja ar Latvijas prioritātēm LIFE programmas kontekstā. 

LIFE Info diena 2018 pasākuma IERAKSTA VIDEO iespējams noskatīties šeit.

Pasākuma PREZENTĀCIJU MATERIĀLI pieejami www.lifeprogramma.lv mājas lapas sadaļā Projektu pieteicējiem -> Noderīgi materiāli.

  • LIFE programmas iespējas 
  • LIFE apakšprogrammas “Vide” prioritārās tēmas
  • LIFE apakšprogrammas “Vide” tēmas jomā “Daba un bioloģiskā daudzveidība”
  • LIFE apakšprogrammas “Klimats” prioritārās tēmas
  • Nacionālā finansējuma iespējas LIFE programmas projektiem
LIFE atbalsta vienība aicina potenciālos projektu pieteicējus PIETEIKTIES KONSULTĀCIJĀM šeit, kā arī aicina sekot LIFE programmas JAUNUMIEM mājas lapā www.lifeprogramma.lv, lai uzzinātu par ES izsludinātajiem LIFE projektu pieteikšanas termiņiem 2018. gadā!

Pasākumu LIFE Info diena 2018 organizēja LIFE atbalsta vienība – VARAM un  LVAFA īstenotā projekta “Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā – CAP LIFE LAT” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Baiba Mārcēna
CAP LIFE LAT
sabiedrisko attiecību speciāliste
mob.: 26522008
E-pasts: baiba.marcena@lvafa.gov.lv
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 15.12.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/