Drukāt
02.03.2018
K.Gerhards ar Latgales pašvaldību vadītājiem pārrunā aktualitātes reģionālās attīstības jomā

2018. gada 2. martā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards devās reģionālajā darba vizītē uz Latgali. Tiekoties ar Latgales plānošanas reģiona (LPR) Attīstības padomes pārstāvjiem pārrunāja reģionālās attīstības jautājumu aktualitātes.

Tikšanās laikā klātesošie diskutēja par pašvaldībām aktuālajiem jautājumi, akcentējot ar reģiona ekonomisko attīstību un Latgales attīstības plānu 2018. – 2021.gadam.

Latgales speciālās ekonomiskās zonas izveide, īstenojot Rīcības plānu Latgales reģiona izaugsmei, ir sniegusi reālus ieguvumus. Piemēram, Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbības pirmajā gadā atbalstīti septiņi uzņēmēji, kas plāno piesaistīt vairāk nekā vienu miljonu eiro lielas privātās investīcijas un radīt 35 jaunas darbavietas. Kopumā Latgales uzņēmēju atzinīgi novērtē reģionā sniegtās priekšrocības uzņēmējdarbības attīstībai.

K. Gerhards atzina: "Iepriekšējā Latgales plāna ietvaros izveidota speciāla finanšu programma uzņēmējdarbības atbalstam, un mēs redzam, ka tā strādā. Tādēļ nepieciešams daudz ātrāk un mērķtiecīgāk novirzīt struktūrfondu un valsts budžeta finansējumu šādas programmas turpināšanai. Turpmāk Latgales programmas galvenais uzsvars ir attīstīt Latgales reģionu kā vietu, kuras uzņēmējdarbība un infrastruktūra ļauj iedzīvotājiem kvalitatīvi dzīvot, tā, lai Latgales vidējā alga varētu būt vienlīdzīga visas valsts vidējiem rādītājiem. To paredzēts panākt ne tikai ar papildu finansējumu, bet arī ar likuma izmaiņām."

Ar Norvēģu finanšu instrumenta atbalstu vairāk kā 290 tūkst. eiro apmērā ir īstenotas vairākas aktivitātes – izveidota Latgales pārstāvniecība Rīgā un izveidota jauna platforma esošajiem un potenciālajiem investoriem – www.invest.latgale.lv. Lai veicināti investīciju piesaisti konkrētajam reģionam, ir izstrādāti īpaši materiāli.

Latgales reģiona uzņēmēju aktivitātēm paredzēts Eiropas Savienības fondu finansējums vairāk kā 52 miljonu eiro apmērā. Rezultātā plānots radīt 861 darbavietu, kā arī  piesaistīt privātās investīcijas vairāk kā 60 miljonu eiro apmērā. Savukārt par 127,5 hektāriem plānots samazināt degradēto teritoriju apjomu.

Reģionālajā vizītē, tiekoties ar reģiona pārstāvjiem, piedalījās arī Ministru prezidents Māris Kučinskis.

Santa Vaļuma
Ministra padomniece
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 20222000
E-pasts: santa.valuma@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 15.12.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/