Drukāt
13.02.2018
Starptautiskajai mitrāju dienai un Ramsāres konvencijai veltīts seminārs „Pieturzīmes’’

Aicinām apmeklēt Starptautiskajai mitrāju dienai un Ramsāres konvencijai veltītu semināru „Pieturzīmes’’, kas norisināsies Dabas muzejā š.g. 15. februārī. Atzīmējot Starptautisko mitrāju dienu un aktualizējot jautājumus par to nozīmi, šogad vēlamies pievērst sabiedrības uzmanību mitrāju apsaimniekošanas un aizsardzības aspektam.

Ramsāres jeb Mitrāju konvencija tika parakstīta 1971. gadā Irānas pilsētā Ramsārē, Latvijā tā tiek atzīmēta kopš 1997. gada. Ramsāres konvencijas mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu mitrāju un ar tiem saistīto dzīvās dabas un ūdens resursu apsaimniekošanu. Šobrīd Konvencijai ir pievienojušās 168 pasaules valstis, kas apvieno 2186 starptautiskas nozīmes mitrājus 208 674 247 hektāru platībā. Latvijā ir sešas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un to kompleksi, kas novērtēti kā starptautiski nozīmīgas mitrāju teritorijas jeb Ramsāres vietas: Engures ezers, Teiču un Pelečāres purvi, Kaņiera ezers, Ziemeļu purvi, Lubāna mitrāju komplekss un Papes mitrāju komplekss.

Šogad visā pasaulē Mitrāju dienā uzmanība tiek pievērsta pilsētvidei, vadošā tēma ir „Mitrāji ilgtspējīgai pilsētas nākotnei". Senā tautasdziesmā par Rīgu ir teikts „Visapkārt smilšu kalni, pati Rīga ūdenī”, ūdeni uztverot kā zināmu apgrūtinājumu. Šobrīd šie ūdens resursi rīdziniekus un arī citu pilsētu iedzīvotājus nodrošina ne tikai ar dzeramo ūdeni vien, tie sniedz dažādas atpūtas iespējas un ļauj vērot daudzveidīgas dabas norises ūdeņos tikpat kā no savu dzīvokļu logiem. Tā ir mūsu nenovērtētā ikdiena, kas daudzviet pasaulē tiek uzskatīta par greznību.

Pasākuma nosaukums „Pieturzīmes” ir iepriekšējo gadu veikumu apkopojums. Tas veltīts gan Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistu veikumam, izstrādājot un 2 grāmatās apkopojot purvu, upju un ezeru aizsargājamo dzīvotņu apsaimniekošanas vadlīnijas, gan biologa M.Kalniņa fundamentālajam darbam par Latvijas spārēm. Tāpat atskatīsimies arī uz Latvijā vienīgās pārrobežu Ramsāres teritorijas „Ziemeļu purvi” pirmajā desmitgadē paveikto.

Semināram aicinām pieteikties iepriekš: http://ej.uz/PIETURZIMES 


Informāciju sagatavoja:
Baiba Krustiņa
Latvijas Dabas muzeja
Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67356025
E-pasts: baiba.krustina@ldm.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 16.02.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/