Drukāt
06.02.2018
VARAM notiek DIGINNO – Digitālo inovāciju tīkla tikšanās

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) no 2018.gada 6.februāra līdz 8.februārim norisinās projekta “DIGINNO – Digitālo inovāciju tīkls”* trīs darba grupu tikšanās. 

Digitālo inovāciju tīkla izveides mērķis ir sekmēt Baltijas jūras valstu reģiona attīstību netehnoloģiskajā inovācijā**. Tā ietvaros plānots uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu un publisko pakalpojumu digitalizācijā iesaistīto pušu kapacitāti, sekmējot vienotā tirgus ieviešanu Baltijas jūras reģionā.

Projekts tiek īstenots VARAM sadarbībā ar projekta vadošo partneri – Igaunijas ekonomikas un komunikāciju lietu ministriju un 16 citiem sadarbības partneriem no Dānijas, Somijas, Vācijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

*Eiropas Strukturālo un investīciju fonda mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas līdzfinansēts projekts

**Izmaiņas pārvaldē, sabiedriskos pakalpojumos utml.

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026905
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 16.02.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/