Drukāt
02.02.2018
Top dāvana Latvijai - Ainavu dārgumu krātuve. Piepildīsim to kopā!

Apkopojot sabiedrības balsojuma rezultātus un Ainavu ekspertu padomes viedokli*, 2017.gada nogalē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā tika noteiktas 50 nozīmīgākās Latvijas ainavas, kas iekļautas topošajā elektroniskajā Latvijas ainavu  dārgumu krātuvē un par  kurām šogad tiek veidota ceļojoša izstāde. 50 nozīmīgāko ainavu saraksts un karte ir pieejama tīmekļa vietnē https://www.ainavudargumi.lv/. Elektronisko krātuvi un izstādi veido un arī turpmāk aprūpēs Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Ainavu dārgumu krātuvē un izstādē par katru no 50 ainavām paredzēts iekļaut gan vēsturiskus fotoattēlus,  gan ar konkrēto ainavu saistītus atmiņu stāstus par notikumiem un cilvēkiem, gan šīs ainavas fotogrāfiju valsts jubilejas gadā un vēlējumus nākotnei.

Lai piepildītu ainavu dārgumu krātuvi, aicinām ikvienu dalīties ar savām personīgajām vai ģimenes fotogrāfijām un pieredzes stāstiem. Nav būtiski, vai fotogrāfija uzņemta pirms 100 gadiem vai pagājušajā gadā, tāpat – vai notikums saistīts ar svarīgām norisēm valsts vai katra personīgajā dzīvē. Ikviena liecība ir svarīga, lai labāk raksturotu mūsu ainavu dārgumus un palīdzētu tiem nostiprināties Latvijas vērtību  krājumā! 

Fotoattēlus un informāciju lūdzam iesniegt tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv līdz 2018.gada 14.februārim! Ja savus atmiņu stāstus vēlaties gatavot rokrakstā, lūgums tos ieskenēt un sūtīt uz elektroniskā pasta adresi ainavudargumi@varam.gov.lv. Rokrakstu un fotoattēlu skenēšanā un elektroniskā sūtīšanā palīdzību ir iespējams saņemt publiskajās bibliotēkās.

*Ainavu ekspertu padomē iekļauti pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības, Zemkopības un Kultūras ministrijas, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Universitātes, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu apvienības, Reģionālo attīstības centru apvienības, Latvijas Arhitektu savienības un Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv 
www.varam.gov.lv 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 16.02.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/aktuali/