Drukāt
12.01.2018
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 24.10.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/aktuali/