Drukāt
12.01.2018
K.Gerhards informē M.Kučinski par VARAM 2017. gadā paveikto un 2018. gadā plānoto

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards ar Ministru prezidentu Māri Kučinski pārrunāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 2017. gadā paveikto un 2018. gadā plānotās aktivitātes vides aizsardzības, reģionālās attīstības, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) politikas, Eiropas Savienības (ES) fondu investīciju jomā. Tikšanās notika 2018. gada 12. janvārī.

Ministrs K.Gerhards atzīmēja: “Ministrijai 2017. gads ir bijis ļoti intensīvs un lieliem izaicinājumiem bagāts. Visos gadījumos esam spējuši ātri rīkoties un sakārtojuši likumdošanu ilgtspējīgai Latvijas attīstībai, kas turpmāk ļaus risināt problēmas nākotnē. Tāpēc esmu pārliecināts, ka 2018. gadā veiksmīgi turpināsim iepriekš iesāktos darbus!

2017. gadā VARAM panāca, ka Latvijā nevarēs ievest atkritumus, kuriem nebūs skaidri noteikta pārstrādes vieta un šobrīd ir noteiktas stingrākas prasības un pastiprināta kontrole atkritumu apsaimniekošanā. Vides aizsardzības jomā būtiski atzīmēt, ka ir izstrādāts zaļā publiskā iepirkuma aprites cikla aprēķināšanas modelis, kas ļauj izvēlēties preces un pakalpojumus ar iespējami mazāku ietekmi uz vidi.

Reģionālajā attīstībā svarīgs solis ir Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbības uzsākšana, kas veicinās darbavietu izveidi reģionā. Daudzviet ir uzlabota pašvaldības atbalsta kārtība pirmsskolas izglītībai. Iepriekšējā gadā ir veiksmīgi uzsākta iniciatīva “Ģimenei draudzīga pašvaldība”, kas tiks īstenota arī nākamajā gadā. Tādā veidā pašvaldības tiek iedrošinātas domāt par ģimenei draudzīgāku pakalpojumu un infrastruktūras izveidi.

ES investīciju jomā ir nodrošināta 2014-2020. plānošanas perioda investīciju pieejamība vides, IKT un reģionālajai attīstībai 691,24 milj. eiro apmērā, kā arī tiek turpināta Inčukalna projekta īstenošana.

Savukārt IKT politikā VARAM ir panākusi, ka valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centru tīkls tagad aptver 81% Latvijas pašvaldību. Tādējādi nodrošinot publisko pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Tāpat ir izveidots Latvijas atvērto datu portāls un izstrādāts Datos balstītas sabiedrības rīcības plāns.

VARAM iesāktie darbi 2017. gadā, kas tiks turpināti šogad – pilnveidots zemes dzīļu regulējums, izstrādāta kūdras un citu zemes dzīļu resursu ilgtspējīgas izmantošanas stratēģija, sagatavoti priekšlikumi – mērķdotācijas pašvaldību uzņēmējdarbības infrastruktūras uzlabošanai, nodefinēti Latvijas mērķi un darbības virzieni oglekļa mazietilpīgai attīstībai un pielāgošanās klimata pārmaiņām un sagatavots Jūras telpiskais plānojums. Ieviesīsim e-adresi, kas nodrošinās saziņu starp valsti un iedzīvotājiem.


Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026418
e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 24.10.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/