Drukāt
10.01.2018
Paziņojums par plānošanas dokumenta “Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnes 2018. – 2050. gadam” stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Plānošanas dokuments “Kūdras ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnes 2018. – 2050. gadam” attiecas uz kūdras resursu pārvaldības politiku visā Latvijas teritorijā. Tas ir nacionāla līmeņa ilgtermiņa plānošanas dokuments. Plānošanas dokumenta projekts izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2017. gada 30. novembrī (VSS-1243). Vides pārskats ir izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumos Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” ietvertajām prasībām. 

Plānošanas dokumenta izstrādātājs:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija; tālrunis: 67026518. Plānošanas dokuments pieejams šeit!

 
Vides pārskata izstrādātājs:
 
Vides eksperte Inga Gavena, tālrunis: 29545377, e-pasts: inga.gavena@gmail.com 

2018. gada 25. janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Rīgā, Peldu ielā 25, 101. telpā, plkst. 15:00 notiks plānošanas dokumenta “Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnes 2018. – 2050. gadam” Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Dalību sabiedriskās apspriešanas sanāksmē jāpiesaka, nosūtot informāciju uz e-pastu guna.engele-volkova@varam.gov.lv līdz 2018. gada 22. janvārim.

Sabiedrība ir aicināta sūtīt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par plānošanas dokumentu un Vides pārskata projektu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pa pastu (adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494) vai elektroniskā formā uz e-pastu guna.engele-volkova@varam.gov.lv 30 dienu laikā pēc šī Paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, tālruņi saziņai: I.Gavena 29545377. G. Eņģele-Volkova 67026518

 

Pievienotie faili:
 
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 24.10.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/