Drukāt
05.12.2017
K.Gerhards atceļ Lielvārdes novada domes lēmumu par pastāvīgo komiteju izveidošanu

Šodien, 2017. gada 5. decembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards parakstījis rīkojumu, ar kuru tiek atcelts Lielvārdes novada domes lēmums par pastāvīgo komiteju izveidošanu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) vairākkārt Lielvārdes novada domei aizrādījusi par lēmuma neatbilstību likumam “Par pašvaldībām”. “Demokrātija ir viens no valsts pamatprincipiem, kas, tāpat kā likums, ir jāievēro arī pašvaldībām. Šī principa pārkāpšana ir necieņas izrādīšana pret vēlētājiem,” rīkojumu komentē K.Gerhards.

Proporcionalitātes princips nozīmē – katrā komitejā pārstāvēto politisko partiju deputātu skaitam ir jābūt tieši proporcionālam domē ievēlēto politisko partiju deputātu skaitam. Norāde “iespēju robežās” attiecībā par proporcionalitātes principu saprotama tā, ka gadījumos, kad tiešu matemātisku proporciju nav iespējams ievērot vai tā ir vienāda vairākām politiskajām partijām, dome lēmumu pieņem, balstoties uz vienlīdzības principu starp ievēlētajām politiskajām partijām. Ar vienlīdzības principu konkrētā gadījumā jāsaprot visu ievēlēto politisko partiju vienlīdzīgas iespējas piedalīties komiteju darbā atkarībā no katras politiskās partijas deputātu skaita domē.

Mazākuma princips pieprasa, lai mazākumam būtu iespēja piedalīties lēmumu pieņemšanā. Satversmes tiesas tiesnesis, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociētais profesors Jānis Neimanis ir norādījis, ka demokrātijas princips pieprasa, lai vairākuma principam būtu “atsvars” – mazākuma princips. Tas nepieciešams, lai demokrātija tiktu pilnībā īstenota, lai lēmumu pieņemšanā tiktu respektēta arī tā tautas daļa, kuras viedoklis ir palicis mazākumā un mazākumam, lai tiktu saglabāta iespēja reiz kļūt par vairākumu.

Izvērtējot ievēlēto politisko partiju un to apvienību deputātu skaitu attiecībā pret deputātu sadalījumu komitejās, VARAM konstatē, ka proporcionalitātes princips nav ticis ievērots.

Demokrātijas jēdziens ir noteikts Satversmes 1. pantā – Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika! Tas jāievēro kā sabiedrībai kopumā, tā arī pašvaldībām. Pašvaldību lēmumiem ir jāatbilst Satversmei,” komentē K.Gerhards, kurš kā ministrs, kas veic pašvaldību pārraudzību, pieņēmis lēmumu apturēt pašvaldības domes pieņemto lēmumu.

Sanita Dika-Bokmeldere
Ministra padomniece
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026478
Mob. 20284491
E-pasts: sanita.dika-bokmeldere@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 16.12.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/