Drukāt
01.12.2017
Seminārs "Oficiālās elektroniskās adreses ieviešana izglītības iestādēs" 1. daļa. 01.12.2017.
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 30.03.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide/videoarh/