Drukāt
28.11.2017
K.Gerhards: Radusies iespēja ar Satversmes tiesas lēmumu izbeigt likuma interpretācijas pašvaldībās par proporcionalitāti komitejās

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards atzinīgi novērtē Satversmes tiesas lēmumu izskatīt Salaspils novada domes priekšsēdētāja pieteikumu. Pašvaldībām ir jāievēro likums un jānodrošina demokrātija. Tiesības piedalīties lēmuma pieņemšanā ir arī mazākumam, to nosaka likums, kas vienlaikus uzliek nozares ministram uzņemties pārraudzību un rīkoties gadījumā, ja likums tiek pārkāpts. Satversmes tiesai šobrīd ir iespēja izšķirt pēc pēdējām pašvaldību vēlēšanām ieilgušo politisko strīdu par proporcionalitāti pašvaldību komitejās un izbeigt turpmākas interpretācijas par ministra rīkojumiem līdzīgos gadījumos.

Kaspars Gerhards: „Satversmes tiesas lēmums sākt lietas izskatīšanu ir iespēja pielikt punktu plaši interpretētajam jautājumam par komiteju proporcionalitāti pašvaldībās. Tas ir veids, kā tiesiski atrisināt šo politisko strīdu, jo Satversmes tiesa vērtēs likuma „Par pašvaldībām” atbilstību reālajai situācijai.”

Lietas ierosināšana ļauj secināt, ka pašvaldības domes lēmums par komiteju izveidi nav vērtējams vienīgi kā politisks lēmums, bet tā pieņemšanas procedūra ir pakļauta juridiskam izvērtējumam. Vērtējot ministra rīkojuma atbilstību Satversmei un likumam “Par pašvaldībām”, vienlaikus ir jāvērtē arī paša pašvaldības lēmuma tiesiskums.  Satversmes tiesas sprieduma atziņas kļūs par pamatu turpmākai rīcībai, attīstot un pilnveidojot normatīvo regulējumu efektīvai un leģitīmai pašvaldību darbības tiesiskuma pārraudzībai.

Sanita Dika-Bokmeldere
Ministra padomniece
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026478
Mob. 20284491
E-pasts: sanita.dika-bokmeldere@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 16.12.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/