Drukāt
24.11.2017
VARAM budžetā 2018.gadā atbalsts reģionālajai, IKT un vides politikas attīstībai

2017. gada 23. novembrī Saeima apstiprināja valsts budžetu 2018. gadam. Tajā tika atbalstīta finansējuma piešķiršana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) darbības jomām – 98,7 milj. eiro apmērā, savukārt prioritārajiem pasākumiem - 4,17 milj. eiro apmērā. 

VARAM galvenie atbalstāmie pasākumi nākamajā gadā ir reģionu attīstība, publisko pakalpojumu un IKT politikas īstenošana, kam kopumā tiek atvēlēti 46,5 milj. eiro. Plānots ieviest oficiālo elektronisko saziņu starp valsts, pašvaldības, tiesu sistēmas iestādēm, iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kā arī attīstīt digitālo pakalpojumu vidi. Paredzēts nodrošināt Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. plānošanas perioda līdzekļu pieejamību un sagatavot Rīcības plānu Latgales reģionu izaugsmei 2018.-2020.gadam. Īstenojot politiku uzņēmējdarbības veicināšanai, publiskajos iepirkumos jāīsteno “zaļā iepirkuma” princips un valstī jāievieš “vienas pieturas aģentūras” princips.

Vides politikas īstenošanai piešķirts 26,3 miljoni eiro. Tas paredzēts, lai nodrošinātu Latvijas pāreju uz oglekļa mazietilpīgu un klimatnoturīgu attīstību un aprites ekonomikas virzības nodrošināšanai.

Savukārt aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanai, Latvijas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un vides izpratnes un atbildības motivācijas veidošanai sabiedrībā piešķirts 16,9 milj. eiro finansējums.

Prioritāro pasākumu īstenošanai 2018. gadā finansējums paredzēts atkritumu ilgtspējīgai apsaimniekošanai, vides uzraudzības stiprināšanai un atbalstam pašvaldībās.

Laura Jansone
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 02.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/