Drukāt
DAY 1. PART IV. Main Implementers and Beneficiaries from Low Carbon Development – society!
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide/videoarh/conference_baltic_pathway/