Drukāt
13.11.2017
Konference par Latvijas atbalstu Moldovas integrācijai Eiropas Savienībā

2017.gada 14.novembrī biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju organizē konferenci “Latvijas atbalsts Moldovas integrācijai ES: īstermiņa un ilgtermiņa perspektīvas Latvijas un Moldovas sadarbībai” Eiropas Savienības mājas Kamīna zālē, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā.

Konferenci atklās Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica un Moldovas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā  Jeudžens Revenko (Eugen Revenco), bet pasākuma ievadā dalībniekus uzrunās dzejnieks Leons Briedis. Konferences ietvaros notiks augsta līmeņa paneļdiskusija ”Latvijas loma Moldovas integrācijai Eiropas Savienībā”, kurā piedalīsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts, Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks – politiskais direktors Andris Pelšs, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece starptautisko lietu, integrācijas un mediju jautājumos Inita Pavloviča, Eiropas Komisijas Pārstāvniecības Latvijā vadītāja vietnieks Andris Kužnieks, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece ārējo sakaru jautājumos Elita Kresse un Moldovas biedrības „Pro Cooperare Regionala” izpilddirektors Serdžu Mihailovs (Sergiu Mihailov).

Respektējot ES un Moldovas 2014. gadā parakstīto Asociācijas līgumu un vairākus gadus ilgušo biedrības “Latvijas Lauku forums” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sadarbību ar saviem partneriem Moldovā reģionālās un lauku attīstības jomās, 2017. gads sadarbības attīstībā iezīmējas ar vairākiem notikumiem tieši pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā Moldovas lauku teritorijās, ko papildina valdības centieni īstenot lauku attīstības politikas mērķus ar LEADER pieeju. Paralēli sadarbību īsteno vairākas Latvijas institūcijas un organizācijas, tāpēc būtisks ir redzējums par kopīgu un savstarpēji papildinošu rīcību Latvijas lomai Moldovas integrācijai Eiropas Savienībā.

Konferencē piedalīsies Latvijas un Moldovas sadarbības organizāciju, vietējo rīcības grupu, pašvaldību un plānošanas reģionu pārstāvji, kas īsteno dažādas sadarbības iniciatīvas ar Moldovu un kas konferences ietvaros dalīsies līdzšinējā sadarbības pieredzē par sasniegumiem, kā arī diskutēs par būtiskiem aspektiem veiksmīgas sadarbības turpināšanai.

Mediji aicināti piedalīties konferencē, dalību piesakot, rakstot uz e-pastu laukuforums@gmail.com vai pa telefonu 28855427.

Kontaktinformācija:
Latvijas Lauku forums
Tālr. +371 29442492
E-pasts: laukuforums@gmail.com 
llf.partneribas.lv
facebook.com/laukuforums

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 15.12.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/