Drukāt
07.11.2017
VARAM un Kurzemes plānošanas reģiona delegācija piedalās Gagauzijas investīciju forumā

2017. gada 3.-5.novembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas un pašvaldību pārstāvji apmeklēja Moldovu, piedaloties investīciju forumā “Invest Gagauzia – 2017”.  To apmeklēja pārstāvji no 15 valstīm, daloties pieredzē par atbalsta pasākumiem uzņēmējdarbības veicināšanai reģionos, kā arī iepazīstoties ar Gagauzijas piedāvājumu uzņēmējiem. Investīciju foruma laikā Kurzemes plānošanas reģions ar Gagauziju parakstīja pasākumu plānu iepriekš noslēgtā sadarbības līguma īstenošanai. 


Tāpat delegācija tikās ar Gagauzijas izpildkomitejas  vadītāju Irinu Vlahu, pārrunājot aktuālos jautājumus reģionu attīstībai.
 

Vizītes laikā  tika organizēta tikšanās ar Moldovas reģionālās attīstības, vides aizsardzības un lauksaimniecības ministriju, pārrunājot sadarbības perspektīvas. 


Moldovas kolēģi norādīja uz nepieciešamību sniegt atbalstu šādos jautājumos – reģionālās attīstības aģentūru darbības pilnveidošana, nozaru politiku koordinācijas mehānismi atbilstoši teritoriju vajadzībām un potenciālam, lauku teritoriju attīstība reģionālās politikas ietvaros, teritoriju attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana, starppašvaldību sadarbība pakalpojumu sniegšanai. Vienlaikus tika apspriesta Moldovas pārstāvju iespējamā dalība šī gada 14.novembrī Latvijas Lauku foruma sadarbībā ar VARAM organizētajā konferencē par Latvijas atbalstu Moldovas eirointegrācijas veicināšanā.

Tiekoties tika turpināta pašvaldību iepriekš uzsāktā sadarbība, tajā skaitā Leovas rajona Kazanzic ciema bērnudārzam tika nodota Neretas novada vadības un pirmsskolas izglītības iestādes “Ziediņš” sarūpētā dāvana, kas kalpos par pamatu turpmākai pašvaldību sadarbībai izglītības jomā.

Notika tikšanās ar Moldovas uzņēmumiem, pārrunājot sadarbības iespējas, t.sk. Latvijas tradīciju, kultūras un virtuves izplatīšanai Moldovā.

Moldovas puse apliecināja interesi un nepieciešamību turpmākai sadarbībai Moldovas reģionu līdzsvarotai un ilgtspējīgai attīstībai. 

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv 
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 15.12.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/