Drukāt
11.10.2017
K.Gerhards diskutē par plūdu seku likvidēšanu un reģiona izaugsmes iespējām Latgalē

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, tiekoties ar Latgales plānošanas reģiona pašvaldību vadītājiem, vienojās par nepieciešamo atbalstu aktuālo situāciju risināšanā. Tikšanās notika 2017. gada 11. oktobrī Baltinavā, kas ir viens no visvairāk cietušajiem apvidiem pēc augusta plūdiem. 

Latgales pašvaldību vadītāji atzinīgi novērtēja 2017. gada 10. oktobra Ministru kabineta lēmumu 22 pašvaldībām segt izdevumus, kas saistīti ar augusta lietavās un plūdos radīto zaudējumu novēršanu kopumā 2 919 399 eiro apmērā. Īpaši atzinīgi tika novērtēts atbalsts 100% apmērā.

Jāatzīst, ka pēc regulārajiem pavasara plūdiem un rudens lietavām Latgalē jāsakārto ceļu infrastruktūru, taču pašvaldību vadītāji norāda uz akūtu līdzekļu nepietiekamību. Ierosinājums šīs problēmas risināšanai ir finansējuma palielinājums “riska” ceļa posmos.

Tika diskutēts arī par degradēto teritoriju revitalizāciju Latgales plānošanas reģionā, kur plānots piesaistīt privātās investīcijas 60,67 milj. eiro, radīt 861 jaunradītā darbavietas un samazināt degradētās teritorijas par 127,5 hektāriem. Tāpat līdz 2019.gada 31. decembrim Eiropas Savienības fondu vidusposma izvērtējuma ietvaros plānots izvērtēt iespēju piešķirt papildu 29 milj. eiro Latgales rīcības programmai.

Plānojot Latgales attīstības perspektīvas, K.Gerhards atzina: “Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbībā, kas uzsākta tikai pirms nepilna gada 2016. gada decembrī, ir jau paveikts ievērojams darbs. Piemēram, izskatīti un atbalstīti 6 projekti, plānojot 1,052 milj. eiro privāto investīciju un ir izveidotas 35 jaunas darba vietas. Tomēr, lai papildu stimulētu aktivitātes Latgalē un veicinātu jaunu darba vietu izveidošanos, nepieciešami nodokļu atvieglojumu mehānismi jau no 2018. gada. Tāpēc viens no tiem būs iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana Latgales speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējiem.

Sanita Dika-Bokmeldere
Ministra padomniece
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026478
Mob. 20284491
E-pasts: sanita.dika-bokmeldere@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 22.09.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/