Drukāt
10.10.2017
Jaunjelgavā notiks seminārs par Zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Jaunjelgavā aizsāk reģionālo semināru ciklu par prasībām Zaļajam publiskajam iepirkumam (ZPI) un tā piemērošanas kārtību. Pasākums notiks 2017. gada 11.oktobrī plkst. 10:00 Jaunjelgavas kultūras namā, Jelgavas ielā 31. 

ZPI ir process, kura ietvaros valsts un pašvaldības iestādes cenšas iepirkt preces un pakalpojumus ar iespējami mazāku ietekmi uz vidi, ņemot vērā dzīves cikla izmaksas produktiem vai pakalpojumiem ar vienādu primāro funkciju. Ar ZPI palīdzību iespējams:

  • samazināt ietekmi uz vidi – katra nopirktā prece vai pakalpojums atstāj ietekmi uz vidi visās tās aprites cikla stadijās (ražošana → lietošana → pārstrāde otrreizējai izmantošanai vai noglabāšana atkritumu izgāztuvē);
  • veicināt sociālus uzlabojumus – ar iepirkumu procedūrā iestrādātu nosacījumu palīdzību iespējams nodrošināt labākus darba apstākļus, piemēram, samazinot toksisko ķīmisko vielu saturu tīrīšanas līdzekļos uzlabo dzīves un darba vides apstākļus, transports ar samazinātu izmešu apjomu veicina gaisa kvalitātes uzlabošanos un saslimstības ar elpvadu slimībām riska samazināšanos;
  • panākt ietaupījumus budžetā – plānojot iegādāties kādu preci vai pakalpojumu, vispirms tiek izvērtētas reālās vajadzības, tādējādi samazinot iepirkumu apjomu. Otrkārt, tiek veikts preces aprites cikla izmaksu novērtējums. Tādā veidā iespējams ņemt vērā visus faktorus (ne tikai preces vai pakalpojuma sākotnējo cenu, bet arī ekspluatācijas un radīto atkritumu apsaimniekošanas izmaksas) un galarezultātā panākt līdzekļu ekonomiju.

Tikšanās laikā eksperti klātesošos iepazīstinās ar tiesību aktiem un metodiskiem materiāliem. Sniegs atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem tiesību aktu piemērošanā. Tematiskajās sesijās būs iespēja padziļināti diskutēt par jautājumiem, kas saistīti ar ZPI piemērošanu pārtikas un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos, būvniecībā un apgaismojuma ierīkošanā.

Sīkāk ar semināra darba kārtību var iepazīsties šeit.

Nākamie plānotie semināri:

  • 25. oktobrī, Pāvilostā;
  • 1. novembrī, Balvos;
  • 2. novembrī Smiltenē;
  • 13. novembrī, Rīgā.
Aicinām tajos piedalīties valsts un pašvaldību un to institūciju iepirkumu speciālistus, kā arī uzņēmējus, kuri saredz iespēju attīstīt piedāvājumu ZPI jomā. Tā kā vietu skaits ir ierobežots, semināram reģistrēties šeit. Dalība ir bez maksas. Papildu informējam, ka lielās intereses dēļ pieteikšanās semināram Rīgā ir jau noslēgusies.

Pasākumi tiek organizēti sadarbībā ar projektu ”Zaļā publiskā iepirkuma atbalsta institūcijas inovatīvām un ilgtspējīgām institucionālām pārmaiņām”/GreenS, kuru īsteno Rīgas plānošanas reģions.

Laura Jansone
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tel.67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 22.09.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/