Drukāt
09.10.2017
Aicinām pieteikties Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam projektu platformu konkursā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina pieteikties Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam projektu platformu konkursā, kas atvērts līdz 2018.gada 28.februārim.

Projektu platformu var veidot vismaz divi projekti, kas finansēti no Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam un vismaz viens projekts, kas finansēts no citām Eiropas Savienības fondu programmām šādos tematiskajos virzienos: Inovāciju spējas (viedā specializācija),  Efektīva dabas resursu pārvaldība (tīri ūdeņi, zila izaugsme), Ilgtspējīgs transports (transporta veidu sadarbspēja, drošība jūrā, videi draudzīga kuģošana).

Projekta partnerībā jāiesaistās vismaz trīs partnera iestādēm no trīs dažādām programmas dalībvalstīm. Vienam no partneriem jāuzņemas Vadošā partnera loma, pārējie partnerībā iesaistītie piedalās kā projekta partneri.

Kopējais platformas finansējums var būt līdz 1 MEUR. Plānots, ka konkursā tiks finansētas 4-6 projektu platformas. Projektu platformu īstenošanas ilgums līdz 36 mēnešiem.

Projektu platformu Vadošajiem partneriem nepieciešams veikt obligātās konsultācijas ar programmas Vadošo iestādi/Kopīgo sekretariātu par projekta platformas ideju, lai saņemtu piekļuvi projekta pieteikuma ievietošanai elektroniskajā sistēmā.

Vairāk informācija par projektu platformu konkursu, projekta idejas veidlapa un citi dokumenti: http://www.interreg-baltic.eu/apply-for-funds/project-platform-calls/secondcallforapplications.html.

Tāpat aicinām pieteikties un piedalīties projektu platformu izstrādes seminārā, kas notiks š.g. 7.-8.novembrī Potsdamā, Vācijā. Reģistrācija līdz 2017.gada 31.oktobrim: http://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/development-seminar-for-project-platforms.html.

Jautājumu gadījumā sazināties ar Programmas Vadošās iestādes/Kopīgā sekretariāta pārstāvi Rīgā: Jeļenu Kolosovu (elena.kolosova@interreg-baltic.eu, tālr.: +371 28 30 224 5).

VARAM pilda Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu 2014.-2020.gadam, tai skaitā Interreg Baltijas jūras reģiona programmas īstenošanas koordinācijai Latvijā. Kontaktpersona VARAM: Ilga Gruševa (ilga.gruseva@varam.gov.lv; tālr.: +371 67026472).

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tārl. 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv 


Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 22.09.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/