Drukāt
09.10.2017
VARAM aicina piedalīties Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 3. projektu konkursā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicina piedalīties Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk  – programma) 3.projektu konkursā, kas atvērts no 2017.gada 5.oktobra līdz 2018.gada 9.aprīlim.

Programma atbalsta transnacionālo sadarbību ar mērķi stiprināt integrētu teritoriālo attīstību un sadarbību inovatīvākam, vieglāk pieejamam un ilgtspējīgākam Baltijas jūras reģionam. 

Projektus iespējams iesniegt visās programmas prioritātēs: 

1.prioritāte „Inovācijas spējas” (pieejamais Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums 23.3 MEUR); 

2.prioritāte „Efektīva dabas resursu pārvaldība” (pieejamais ERAF finansējums 18.5 MEUR); 

3.prioritāte „Ilgtspējīga transporta nozare” (pieejamais ERAF finansējums 15.7 MEUR). 

Projektu konkurss vērsts uz institucionālās kapacitātes uzlabošanu, jo īpaši, publiskās pārvaldes iestādēm visos pārvaldības līmeņos.

Projekta partnerībā jāiesaistās vismaz trīs partnera iestādēm no trīs dažādām programmas dalībvalstīm. Vienam no partneriem jāuzņemas Vadošā partnera loma, pārējie partnerībā iesaistītie piedalās kā projekta partneri vai asociētie partneri.

Latvijas projektu partneriem programmas ERAF finansējuma likme ir 85%, pašiem ir jānodrošina līdzfinansējums 15% apmērā.

Pirmajos divos projektu konkursos kopā atlasīti 74 projekti. Projektu pieteicējiem, izstrādājot projektu pieteikumus, aicinājums iepazīties ar jau apstiprinātajiem projektiem, lai izvairītos no aktivitāšu pārklāšanās un nodrošinātu sinerģiju. Apstiprinātie projekti pieejami projektu bibliotēkā: http://projects.interreg-baltic.eu/.

Tāpat projektu pieteicēji aicināti izskatīt Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam (Stratēģija) rīcības plānu, izvērtējot iespējamo projekta ieguldījumu Stratēģijas politikas jomās. Īpaši aicināti pieteikties konkursā ir esošie un potenciālie rīcības plānā iekļautie flagship projekti. Stratēģijas politikas jomu un horizontālo rīcību koordinatori ir atbildīgi par atbalsta vēstules izsniegšanu. Gadījumā, ja vairākas projektu idejas demonstrē līdzvērtīgu kvalitāti, prioritāte tiks dota Stratēģijas flagship projektiem. Stratēģijas prioritāro jomu koordinatoru un horizontālo darbību koordinatoru kontaktinformācija pieejama: http://www.balticsea-region-strategy.eu/contacts.

Projektu īstenošanas ilgums ir līdz 36 mēnešiem (ieskaitot finansēšanas līguma slēgšanu un projekta slēgšanu).

Sīkāka informācija par programmas trešā projektu konkursa nosacījumiem un citiem saistītajiem dokumentiem ir pieejama programmas tīmekļa vietnē https://www.interreg-baltic.eu/apply-for-funds/regular-project-calls/secondcallforapplications.html.

Jautājumu gadījumā, aicinām sazināties ar Programmas Vadošās iestādes/Kopīgā sekretariāta pārstāvēm Rīgā: Ilzi Cigansku (ilze.ciganska@interreg-baltic.eu, tālr.: +371 202 83 991)un Jeļenu Kolosovu (elena.kolosova@interreg-baltic.eu, tālr.: +371 28 30 224 5).

VARAM pilda Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu 2014.-2020.gadam, tai skaitā Interreg Baltijas jūras reģiona programmas īstenošanas koordinācijai Latvijā.  Kontaktpersona VARAM: Ilga Gruševa (ilga.gruseva@varam.gov.lv; tālr.: +371 67026472).

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 22.09.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/