Drukāt
06.10.2017
Noticis seminārs par projektu īstenošanas prasībām Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2.projektu konkursa apstiprinātajiem projektiem

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Finanšu kontroles institūcija 2017.gada 4. un 5.oktobrī organizēja informatīvo semināru par Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Projektu īstenošanas un pārskatu sagatavošanas prasībām 2.projektu konkursa ietvaros apstiprinātiem projektiem. 

Semināros kopā piedalījās 65 dalībnieki no dažādām valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, kā arī komersanti, kuri īstenos Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projektus jaunajā Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020.gada plānošanas periodā.

Informējam, ka Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2.projektu konkursa rezultātā ir apstiprināti 39 projekti, kuros piedalās 59 projektu partneri no Latvijas.

Programmas mērķis ir stiprināt integrētu teritoriālo attīstību un sadarbību inovatīvākam, vieglāk pieejamam un ilgtspējīgākam Baltijas jūras reģionam.

Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas ietvaros kopējais pieejamais ERAF finansējums ir 263,8 miljoni EUR.

Plašāka informācija pieejama šeit

Informāciju sagatavoja:
Teritoriālās sadarbības programmu Finanšu kontroles institūcija Latvijā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Investīciju uzraudzības departaments
Teritoriālās sadarbības programmas projektu kontroles nodaļa
E-pasts: fki@varam.gov.lv

Sabiedrisko atteicību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 22.09.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/