Drukāt
Novērtējums par sadzīves, bīstamo un ražošanas atkritumu sastāvu atkritumu apsaimniekošanas reģionos, atsevišķu atkritumu veidu apsaimniekošanu un atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanas iespējām

1) Novērtējums par sadzīves, bīstamo un ražošanas atkritumu sastāvu atkritumu apsaimniekošanas reģionos un atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanas iespējām (Pakalpojuma daļa Nr.1)

    Noslēguma ziņojums

 

2) Novērtējums par atsevišķu atkritumu veidu apsaimniekošanu (Pakalpojuma daļa Nr.2)

    Noslēguma ziņojums

 

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 08.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/petijumi/petijumi_vide/