Drukāt
11.08.2017
Pēc tikšanās VVD reģionālajā pārvaldē SIA “Metarex” apņemas sakārtot nekustamo īpašumu Ozolnieku novada “Stigmās”

Valsts vides dienesta (VVD) Jelgavas reģionālā vides pārvalde (RVP) ir vienojusies ar SIA “Metarex” par īpašuma “Stigmas” Cenu pagastā, Ozolnieku novadā sakārtošanu. Īpašumā ilgstoši lielā apjomā neatbilstoši uzglabājās bīstamie atkritumi. Komersants apņēmies nodrošināt īpašumā esošo bīstamo atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. RVP ir akceptējusi komersanta iesniegto pasākumu plānu bīstamo atkritumu savākšanai.

SIA “Metarex” pilnvarotais pārstāvis sniedza paskaidrojumus un pasākumu plānu bīstamo atkritumu savākšanai. Komersants atzinis, ka ir zinājis par dažāda veida atkritumu atrašanos īpašumā, bet viņa rīcībā nav bijusi informācija par to bīstamību. Šobrīd jau ir veikta telpu norobežošana un noslēgšana, lai ierobežotu nepiederošu personu piekļuvi, kā arī uzstādītas brīdinājuma zīmes. SIA “Metarex” līdz 1. septembrim objektam ierīkos signalizāciju.

Komersants īpašuma sakārtošanā plāno iesaistīt SIA “RV Eko”, kam būs jāveic atkritumu inventarizācija, sapakošana, noliktavu sakārtošana, analīžu veikšana atkritumu bīstamības noteikšanai un iespējamo pārstrādes veidu noteikšana.

SIA “Metarex” reizi mēnesī par paveikto informēs VVD Jelgavas RVP.

Informāciju sagatavoja
Maruta Bukleviča,
Valsts vides dienests
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67084217; 25780460
maruta.buklevica@vvd.gov.lv
www.vvd.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 19.07.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/