Drukāt
08.08.2017
Atbalsta programmas “Izaugsme un nodarbinātība” otrās kārtas projektus

Ministru kabinets šodien apstiprināja rīkojumu Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” un “Kultūras mantojuma digitalizācija” projektu iesniegumu atlases 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam.

Projektu realizācijā ir iesaistītas Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija, Iekšlietu ministrija, Izglītības ministrija, Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Satiksmes ministrija, Tieslietu ministrija, Veselības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), Zemkopības ministrija.

“IKT projektu 2.kārtas saraksta apstiprināšana būtiski veicinās ātrāku Eiropas struktūrfondu apguvi. No ES struktūrfondiem līdzfinansētie valsts pārvaldes IKT projekti veicinās valsts pārvaldes procesu pilnveidošanu un optimizāciju, nodrošinot efektīvāku informācijas apstrādi un elektronisko pakalpojumu pilnveidi iedzīvotājiem. Centralizētu mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošanas gadījumā laiks, kas nepieciešams, lai izveidotu jaunu virtuālo serveri, vai kāda esošā virtuālā servera kopiju, vai virtuālo serveru segmentu, piemēram, testa vidi IS testam, būtiski samazinās. Tiek panākta iespēja daudz efektīvāk un dinamiskāk strādāt gan ar sistēmu testēšanu, gan jaunu produktu izmēģināšanu,” norāda VARAM Valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Edmunds Beļskis.

Programmas pirmajā kārtā bija ietverti projekti ar kopējo finansējumu 108 miljoni eiro, bet otrās kārtas nodrošināšanai paredzētais finansējuma apjoms ir 43 090 840 eiro, no kuriem 85 % ir Eiropas struktūrfondu, bet 15 % Latvijas valsts budžeta līdzekļu.

Projektu īstenošanas rezultātā ir prognozēti būtiski sociālekonomiskie ieguvumi, kas mērāmi gan ietaupīto finanšu līdzekļu, gan ieguldītā administratīvā resursa ekonomēšanas izteiksmē.  

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026533
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 19.07.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/