Drukāt
03.08.2017
K.Gerhards aptur arī Jūrmalas pilsētas domes lēmumu par pastāvīgajām deputātu komitejām

Izvērtējot Jūrmalas pilsētas domes lēmumu par pastāvīgajām deputātu komitejām, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards to aptur un atzīst par nelikumīgu.

Pēc 2017. gada 27. jūnijā saņemtā Jūrmalas pilsētas domes deputātu iesnieguma, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) konstatēja neatbilstības saistošajos noteikumos par pastāvīgo deputātu komiteju sastāvu. Tāpēc VARAM lūdza domi komiteju sastāva veidošanā ievērot proporcionalitātes principu1.

Atbildes vēstulē dome pamato lēmuma tiesiskumu ar deputātu balsojumu, atsaucoties uz līdzšinējo tiesu praksi lietu izskatīšanā Augstākās tiesas Senātā. Proti, domes deputātiem kā politiskā lēmuma pieņemšanas institūcijai piemīt demokrātiski leģitīms raksturs un to raksturo lēmuma būtība, kas ir tieši atkarīga no katra deputāta iekšējās pārliecības, politiskās pārliecības kritērijiem un uzticības, kas ir subjektīvi jēdzieni un kā tādi nav reglamentēti tiesību normās. Tāpat dome sniedza paskaidrojumu, ka domes deputāti lēmumu ir pieņēmuši ar balsu vairākumu. Līdz ar to nav pamata izvērtēt, vai deputāti ir balsojuši pareizi2.

No visām ministrijā saņemtajām sūdzībām par komiteju izveidi pašvaldībās, Jūrmalas pilsētas dome ir viena no tām, kurām ir problēmas ar demokrātijas principu ievērošanu. Šāda Jūrmalas pilsētas domes attieksme pastāvīgo deputātu komiteju veidošanā ir necieņas izrādīšana pret vēlētājiem. Lemjot par komiteju sastāvu, pašvaldības dome nevar izvēlēties, vai to veidošanā piemērot proporcionalitātes principu, vai nē. Tas ir noteikts kā vispārsaistošs imperatīvs jeb pienākumus uzliekošs vai aizliedzošs nosacījums! Demokrātijas principu ievērošana ir viens no Latvijas valsts pamatprincipiem. Būtiski, lai lēmumu pieņemšanā tiktu respektēta arī tā tautas daļa, kuras viedoklis ir palicis mazākumā. Tādēļ ir jāsaprot, ka gan Satversme, gan likumi aizsargā mazākuma jeb opozīcijas tiesības,” atzīst K.Gerhards.

Novada domi ievēlē vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās3 un vēlēšanu rezultāti atbilstoši vēlētāju nodotajām balsīm par deputātu kandidātu sarakstiem tiek noteikti, ievērojot proporcionalitātes principu4. No tā izriet, ka proporcionalitātes princips ievērojams arī komiteju darbībā.

Jūrmalas pilsētas domē ir astoņas pastāvīgās komitejas - Attīstības un vides jautājumu, Finanšu, Izglītības un kultūras jautājumu, Jaunatnes un sporta jautājumu, Pilsētsaimniecības un drošības, Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu, Transporta un mājokļu jautājumu, kā arī Tūrisma un kurortoloģijas komiteja. Opozīcija vispār nav pārstāvēta trijās no astoņām ļoti būtiskām komitejām – Attīstības un vides jautājumu komitejā, Izglītības un kultūras jautājumu komitejā, ka arī Transporta un mājokļu jautājumu komitejā.

Tikpat ciniski būtu domē izveidot, piemēram, Peldsezonas atklāšanas un Jaunā viļņa atkalgaidīšanas komitejas, ievēlot tur visu opozīciju, tādējādi norobežojot opozīciju pilnībā no svarīgu lēmumu pieņemšanas un padarot bezspēcīgu savu vēlētāju priekšā,” pauž ministrs K.Gerhards.

Svarīgi ņemt vērā, ka demokrātijas princips ir noteikts kā viens no valsts pamatprincipiem jeb valsti organizējošiem principiem un ir attiecināms arī uz lēmumu pieņemšanu vēlētās institūcijās, tajā skaitā pašvaldības domē.

1Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 54.panta pirmajai daļai

2Domes ieskatā deputātu skaits komitejās atbilst likuma “Par pašvaldībām” 54.panta otrajā daļā noteiktajam un deputātu balsojumam, un nav pamata uzskatīt, ka deputātu ievēlēšana komitejās būtu notikusi pretēji normatīvajiem aktiem.

3Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 1.pantu

4Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 41.pantu

Sanita Dika-Bokmeldere
Ministra padomniece
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026478
Mob. 20284491
E-pasts: sanita.dika-bokmeldere@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 19.07.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/