Drukāt
Pētījumi publisko pakalpojumu pilnveides jomā
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 26.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/petijumi/petijumi_publisko_pakalpojumu_pilnveides_joma/