Drukāt
14.07.2017
VVD turpina pret SIA “Riepu Bloki” vērsto piespiedu izpildi: piemēro piespiedu naudu 1 500 eiro

Valsts vides dienesta (VVD) Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (RVP) SIA “Riepu Bloki” ir piemērojusi piespiedu naudu 1 500 eiro apmērā, jo uzņēmums nav izpildījis doto rīkojumu par nolietoto riepu izvešanu no teritorijas Rīgā, Starta ielā 8, tādā daudzumā, lai netiktu pārsniegts atļaujā noteiktais apjoms – 30 tonnas. SIA “Riepu Bloki” nav arī iesniegusi pieprasīto informāciju, kas apliecina nolietoto riepu nodošanu pārstrādei.

Objekta uzraudzības pārbaudē VVD inspektors konstatēja: lai gan tajā notiek nolietoto riepu un riepu bloku izvešanas darbi, uzglabāto nolietoto gumijas riepu un tām veidoto riepu bloku kopsvars joprojām būtiski pārsniedz atļauto uzglabāšanas apjomu.

Tā vietā, lai, atbilstoši Lielrīgas RVP izsniegtajā brīdinājumā norādītajam termiņam – 7. jūlijam, labprātīgi izvestu no teritorijas Rīgā, Starta ielā 8, tur nelikumīgi uzkrātos pārsniegtos nolietoto riepu un riepu bloku krājumus, komersants vērsās pie VVD ģenerāldirektores Ingas Koļegovas, apstrīdot izdoto brīdinājumu.  VVD ģenerāldirektore I. Koļegova atstāja negrozītu VVD Lielrīgas RVP 2017. gada 3. jūlija brīdinājumu par piespiedu izpildi attiecībā uz SIA “Riepu Bloki” un Lielrīgas RVP turpina piespiedu izpildes piemērošanu, t.i., piespiedu naudas uzlikšanu, jo, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 361.panta sestajai daļai, brīdinājums nav nepieciešams gadījumos, kad administratīvie akti izdoti, lai nekavējoties novērstu tiešus draudus valsts drošībai, sabiedriskajai kārtībai, videi, personas dzīvībai, veselībai un mantai. Tie ir izpildāmi piespiedu kārtā jau ar to spēkā stāšanās brīdi.

Informāciju sagatavoja
Maruta Bukleviča,
Valsts vides dienesta
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67084217; 25780460
maruta.buklevica@vvd.gov.lv
www.vvd.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 18.07.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/