Drukāt
07.07.2017
Analīžu rezultāti no Jūrmalas ugunsgrēka vietas un apkārtnes - apmierinoši
Valsts vides dienests (VVD) un Jūrmalas dome ir saņēmusi Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūtā   „BIOR” veikto analīžu rezultātus.

Testēšanai bija nodoti ūdens paraugi no lokālajām ūdens ņemšanas vietām - spicēm Jūrmalas šosejas 47 apkārtnē ("Ceplīši”, “Teteri”, Ventspils šoseja 66B un Ventspils šoseja 66C), augsnes (grunts) paraugi ( Mazā dzirnavu ielā 1, pretī dzīvojamajai mājai Dzirnavu ielā 73, Raiņa ielā 13a un “Teteri”), kā arī virszemes ūdens paraugi no meliorācijas grāvjiem un dolomīta karjera ūdens krātuves.

Saskaņā ar Veselības inspekcijas atzinumu, testētie dzeramā ūdens paraugu rādītāji* norāda, ka šobrīd nav vērojama ugunsgrēka seku tieša ietekme uz dzeramā ūdens kvalitāti – tas ir piemērots lietošanai uzturā. Veselības inspekcija piesardzības nolūkā nerekomendē lietot uzturā dzeramo ūdeni no individuālajām ūdens ņemšanas vietām teritorijā starp notikuma vietu un karjeru posmā no tirdzniecības centra “Kurši” līdz Meldru ielai. 

Izvērtējot analīžu rezultātus, secināts, ka tie ir apmierinoši un atbilst normatīvo aktu prasībām.

Virszemes ūdens paraugā, kas noņemts degšanas vietā, testēšanas rezultāti uzrāda paaugstinātu dioksīnu** piesārņojuma līmeni, kas raksturīgs degšanas procesam.

Analizētajos grunts paraugos dioksīnu līmenis atbilst industriālo rajonu un Latvijas apkārtējās vides fona piesārņojuma līmenim, kā arī ftalātu*** koncentrācija augsnē atbilst parastam augsnes/ sedimentu fona līmenim Baltijas reģionā.

VVD šobrīd veic organizatoriskus darbus notikuma vietā un tai tieši līdzās esošajos meliorācijas grāvjos uzkrājušos ūdeņu atsūknēšanai. Tos nodos ZAAO cieto sadzīves atkritumu poligonā "Daibe" attīrīšanai reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtā.

VVD ir izveidots monitoringa grafiks un nākamnedēļ notiks atkārtota paraugu ņemšana, lai konstatētu pazemes ūdeņu kvalitāti notikuma vietai tuvu izvietotajās dzīvojamās mājas, kur tas tika darīts iepriekš. Atkārtoti tika noņemti paraugi degšanas vietā, Vecslocenes upē un dolomīta karjerā.

*Atbilstoši Ministru kabineta 29.04.2003. noteikumu Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” un Ministru kabineta 12.03.2002. noteikumu Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” prasībām.
** Dioksīni – hlorēto triciklisko aromātisko ēteru grupa. Šobrīd dioksīnus ir iespējams atrast visu cilvēku organismos. Lielākās koncentrācijās tie ir cilvēkiem, kuri dzīvo līdzās rūpnieciskajiem rajoniem. Dioksīni var izraisīt dažādas negatīvas izmaiņas cilvēka organismā, ietekmēt imūnsistēmu.
*** Ftalāti - bezkrāsaini šķidrumi, bez smaržas, galvenokārt tiek izmantoti PVC un citu plastmasas savienojumu mīkstināšanai. Aptuveni desmitā daļa ftalātu tiek izmantoti personīgās higiēnas produktos.

Informāciju sagatavoja:
Maruta Bukleviča
Valsts vides dienesta
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67084217; 25780460
maruta.buklevica@vvd.gov.lv
www.vvd.gov.lv

 

 

 

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 18.07.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/