Drukāt
15.05.2017
Latvija Maltā dalās pieredzē valsts pārvaldes pakalpojumu pieejamības uzlabošanā

2017. gada 15. un 16. maijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra vietnieks e-pārvaldes jautājumos Edmunds Beļskis Maltā, 9. Eiropas Kvalitātes konferencē par risinājumiem valsts pārvaldes darbības pilnveidošanā, dalās ar Latvijas unikālo pieredzi valsts pārvaldes pakalpojumu pieejamības uzlabošanā – Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi. Pasākums notiek Maltas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē laikā. 

Konferences mērķis ir dalīties ar ES dalībvalstu labo praksi par valsts sektora organizāciju savstarpēju sadarbību ārpus resora ietvariem, veidojot efektīvu, caurspīdīgu un iekļaujošu valsts pārvaldi. Pasākuma dienaskārtībā ir četras centrālās tēmas – cilvēkresursu vadība valsts pārvaldē, politikas veidošanas un ieviešanas ietekme sabiedrībā, inovatīva pakalpojumu nodrošināšana iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Edmunds Beļskis konferencē prezentēja Latvijas pieredzi valsts pārvaldes pakalpojumu pieejamības uzlabošanā. VARAM īstenotā pieeja valsts pakalpojumu piegādē un pieejamībā, ieviešot “vienas pieturas aģentūras” principu, ir veicinājusi nozīmīgas un pozitīvas izmaiņas starpiestāžu un starpresoru sadarbībā. VARAM īstenotās politikas rezultātā līdz 2017. gada beigām valsts un pašvaldību pakalpojumi iedzīvotājiem vienkopus būs pieejami 69 novadu nozīmes un 6 reģionālās nozīmes attīstības centros.

Ar gandarījumu jāatzīst, ka 2015. gadā uzsāktā iniciatīva, veidojot valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu, ir sevi attaisnojusi. Šobrīd varam novērtēt, ka iedzīvotājiem, īpaši reģionos, publisko pakalpojumu saņemšana ir ievērojami uzlabojusies. To apliecina arī šajos vienotajos klientu apkalpošanas centros kopumā reģistrēto pieteikumu un konsultāciju skaita, kas šobrīd pārsniedz 72 tūkstošus. Latvijas piemērs ir paraugs citām Eiropas valstīm,” uzsver E. Beļskis.

Laura Jansone
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/