Drukāt
16.05.2017
Paziņojums par būvatļauju Nr. BIS-BV-4.1-2017-2341
 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar Latvijas Okupācijas muzeja likuma 6. panta ceturtajā daļā un Būvniecības likuma 14. panta sestajā daļā noteikto sniedz šādu informāciju:

1) būvniecības ieceres realizācijas vieta – Latviešu strēlnieku laukums 1, Rīga, LV-1050;
2) iecerētās būves veids – ēka;
3) diena, kad stājas spēkā būvatļauja – 2017. gada 15. maijs;
4) lēmuma par būvatļaujas izdošanu numurs un datums – 2017. gada 12. maija lēmums Nr. BIS-BV-4.1-2017-2341.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 18.06.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/