Drukāt
02.05.2017
Darbu uzsāk Rēzeknes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

2017. gada 2. maijā tiek atklāts Rēzeknes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) ar klientu apkalpošanas vietām Dricānu, Maltas, Kaunatas pagastā un Nautrēnu pagasta Rogovkā.  

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts budžeta dotācija šim mērķim ir 19 200 eiro.

Turpmāk iedzīvotāji šajā VPVKAC neatkarīgi no dzīvesvietas varēs pieteikt noteiktus Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus; saņemt konsultācijas par Lauku atbalsta dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem; pieteikt mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra datubāzē “Mājas dzīvnieku uzskaites vienotā informācijas sistēma” un saņemt informāciju un praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu, eID viedkaršu lasītāju.

Detalizētāka informācija par VPVKAC, to darba laiku un sniegtajiem pakalpojumiem ir pieejama savā pašvaldībā vai valsts un pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā www.latvija.lv/pakalpojumucentri.

2017.gadā VARAM piešķīris valsts budžeta dotāciju 182 794 eiro apmērā 13 novadu nozīmes vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei un darbības nodrošināšanai. Līdz ar to 2015.-2017.gada laikā visā valsts teritorijā kopumā darbosies 79 VPVKAC, kuri izvietoti novadu nozīmes attīstītības centros.

Laura Jansone
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 14.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/