Drukāt
11.04.2017
Ministrs K.Gerhards: Dabas aizsardzības pārvaldes efektīva darbība – priekšnoteikums dabas vērtību saglabāšanai ilgtermiņā

Otrdien, 2017.gada 11.aprīlī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards tikās ar jauno Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) ģenerāldirektoru Juri Jātnieki, kurš darbu DAP uzsāks 2017.gada 20.aprīlī. Tikšanās laikā J.Jātnieks iepazīstināja ministru ar savām prioritātēm DAP darba pilnveidošanai un izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Ministrs K.Gerhards uzsver: “Dabas aizsardzības pārvalde un tās efektīva darbība ir būtisks priekšnoteikums, lai saglabātu Latvijas dabas vērtības nākošajām paaudzēm. Atbalstu J.Jātnieka pieeju, skaidrot dabas teritoriju sniegtos ieguvumus sabiedrībai. Un veikt to, nevis sēžot pie rakstāmgalda, bet gan ejot dabā un reāli darot!”.

Par galveno prioritāti J.Jātnieks izvirzījis iestādes funkciju optimizēšanu, izvērtējot un samazinot administratīvās procedūras, lai vairāk resursu veltītu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanai.

“Svarīgākais uzdevums un izaicinājums nākamajos gados ir organizēt un īstenot plānotos darbus, lai  saglabātu vai atjaunotu biotopus un radītu labvēlīgākus dzīves apstākļus retajām un aizsargājamajām sugām. Būtiska loma šī mērķa sasniegšanai ir efektīva Eiropas Savienības fondu finansējuma izmantošana Dabas skaitīšanas projekta īstenošanai. Apzinot dabas vērtības, mēs tautsaimniecības attīstībai nepieciešamos lēmumus varēsim pieņemt balstoties uz objektīvām zināšanām nevis pieņēmumiem”, uzsver J.Jātnieks.

J.Jātnieks ir diplomēts biologs ar vairāk kā 20 gadu pieredzi valsts pārvaldē, strādājot dažādās ar dabas aizsardzību saistītās iestādēs, t.sk.,  laika periodā no 2011.gada 1.februāra līdz 2012.gada 31.decembrim pildot DAP ģenerāldirektora vietnieka pienākumus. Kopš 2013.gada 1.janvāra vadījis Eiropas savienības LIFE NATURA programmas projektu.

Kristīne Kļaveniece
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026533
e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 23.06.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/aktuali/