Drukāt
14.03.2017
VARAM aicina uz konferenci “Latvijas gatavība klimata pārmaiņu izaicinājumiem”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina piedalīties konferencē “Latvijas gatavība klimata pārmaiņu izaicinājumiem”, kas notiks 2017.gada 31.martā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē. 

Konferences mērķis ir informēt par klimata politikā Latvijā līdz šim nozīmīgāko VARAM koordinēto kapacitātes celšanas projektu* rezultātiem, pārrunāt to pielietojumu un turpmāk veicamos darbus. Konferencē ar savu pieredzi dalīsies arī projektu partneri no Norvēģijas.

Pasākuma laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar projekta laikā paveikto saistībā ar izstrādātajiem klimata pārmaiņu scenārijiem Latvijai, gan klimata risku novērtējumu dažādās jomās. Tāpat plānots sniegt informāciju par pētījumiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, kā arī par lauksaimniecības sektora siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodoloģijas un datu analīzes rīku, kā arī citiem pētījumiem. Minēto pētījumu rezultāti tiks izmantoti un ņemti vērā, plānojot nozaru attīstību.

Konferencē aicināti piedalīties pārstāvjus no valsts institūcijām un pašvaldībām, zinātniskajām un pētnieciskajām iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, medijiem u.c.

Pieteikties dalībai konferencē aicinām līdz š.g. 24.martam, reģistrējoties elektroniski http://ieej.lv/X0vsA . Konferences dalībnieku skaits ir ierobežots, tādēļ lūdzam reģistrēties savlaicīgi un izvērtēt deleģējamo dalībnieku skaitu.

Konferences programma pieejama šeit!

Papildus informāciju par konferences norisi un programmu varat saņemt pie: VARAM Klimata pārmaiņu departamenta pārstāvēm Solvitas Degaines (solvita.degaine@varam.gov.lv, 67026406) un Līgas Rūtiņas (liga.rutina@varam.gov.lv, 66016702).

* Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekts “Priekšlikuma izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu”  un projekts “Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm”.

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026533/905
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 02.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/