Drukāt
Zaļā iepirkuma pieredzes stāsti.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 20.11.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide/videoarh/