Drukāt
22.07.2016
Latvija sniedz atbalstu Moldovas reģionu līdzsvarotai un integrētai attīstībai

No 2016. gada 24. līdz 30. jūlijam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu organizē vasaras skolu-nometni Moldovas kolēģiem. 

Vasaras skolas-nometnes mērķis stiprināt Moldovas reģionu, pašvaldību un NVO speciālistu profesionālo kapacitāti, sniedzot metodisku un praktisku atbalstu projektu izstrādei uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības jautājumos reģionālā un vietējā līmenī, kā arī veicināt Latvijas un Moldovas reģionu un pašvaldību sadarbību. Vasaras skolas-nometnes dalībnieki – Moldovas Ziemeļu, Centrālā, Dienvidu, Gagauzijas reģionu, to pašvaldību un nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvji.

Vizītes pirmajās dienās delegācijas pārstāvji dalīsies grupās un dosies pieredzes apmaiņā uz 12 Latvijas novadiem – Dundagas, Dobeles, Tērvetes, Limbažu, Pārgaujas, Raunas, Madonas, Jelgavas, Carnikavas, Ikšķiles, Ķekavas un Bauskas novadu. Būs iespēja pēc individuāli izstrādātām programmām iepazīties un pārņemt labās prakses piemērus un uzklausīt Latvijas ekspertu padomus uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībā, pašvaldību darba organizēšanā un pakalpojumu sniegšanā. Tiks pārrunātas arī Moldovas un Latvijas reģionu un pašvaldību sadarbības iespējas.

Daugavpilī Latvijas nozaru eksperti Moldovas pārstāvjiem sniegs tematiskas lekcijas par būtiskām attīstības plānošanas un projektu īstenošanas tēmām – teritorijas mārketings, tūrisma produktu veidošana, uzņēmējdarbības vides aktivizēšanas pasākumi un projektu vadība. Lai uzklausītu pašvaldību pieredzi projektu īstenošanā un uzņēmēju veiksmes stāstus, plānots apmeklēt Daugavpili, kā arī Krāslavas un Preiļu novadu.

Paredzēti praktiski treniņi par attīstības plānošanā svarīgām prasmēm. Piemēram, radošās domāšanas metožu pielietojums attīstības plānošanā, ideju un rezultātu pasniegšana, sabiedrības līdzdalības motivācija un risinājumu meklēšana izaicinājumu pārvarēšanai. Izveidotās komandās Moldovas delegācijas pārstāvji meklēs risinājumus konkrētiem jautājumiem. Tajā skaitā veidos tūrisma maršrutus, noteiks pasākumus uzņēmējdarbības aktivizēšanai, jauniešu iesaistei teritoriju attīstības plānošanā un īstenošanā, kā arī sagatavos rīcības plānu partnerību izveidei. Komandas darbu rezultāti tiks apspriesti ar Latvijas ekspertiem, sagatavojot priekšlikumus Moldovas teritoriju attīstībai atbilstoši sociāli ekonomiskajai situācijai.

Ar Latvijas Pašvaldību savienības atbalstu Latvijas un Moldovas sadarbībā iesaistītajām nozaru ministrijām, reģioniem, pašvaldībām un NVO tiks organizēts seminārs “Daudzpusējā dialoga loma Latvijas un Moldovas attīstības sadarbības veicināšanai”. Tā laikā klātesošie tiks informēti par Latvijas un Moldovas reģionu, vietējo pašvaldību un NVO līdzšinējo sadarbību un attīstības perspektīvām, kā arī identificēti problēmjautājumi un iespējamie risinājumi. Sagaidāms, ka tas veicinās ciešākas sadarbības veidošanos starp dažāda līmeņa Latvijas un Moldovas organizācijām, kā arī darbosies kā priekšnosacījumi veiksmīgam nacionālajam dialogam attīstības sadarbības veicināšanai. Semināra ietvaros tiks organizēta arī interaktīva kontaktbirža kontaktu dibināšanai un partnerību veidošanai.

Plānots uzklausīt arī Moldovas delegācijas pārstāvju vērtējumu par sniegtajām zināšanām un pieredzi, to pielietojumu ikdienas darbā Moldovas teritoriju līdzsvarotai un integrētai attīstībai, kas kalpos par pamatu turpmākās sadarbības plānošanai.

*Aktivitātes tiek īstenotas projekta „Atbalsts Moldovas Ziemeļu reģionālās attīstības aģentūrai teritoriju attīstības plānošanas, īstenošanas un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos” ietvaros (2016. gada 31. maija  līgums 2016/6), ko finansē Ārlietu ministrija.

Laura Jansone
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tel. 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 17.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/