Drukāt
21.04.2016
Latvijas eksperti sniedz atbalstu Moldovas Ziemeļu reģiona ekonomiskās attīstības veicināšanai

2016. gada 12. -16. aprīlī attīstības sadarbības projekta ietvaros notika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un citu Latvijas ekspertu vizīte Moldovā. Tās mērķis bija sniegt praktisko ieguldījumu divpusējās sadarbības attīstībā starp Latviju un Moldovu reģionālās attīstības jomā*.

Moldovu apmeklēja VARAM pārstāvji, eksperti tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības jautājumos no pašvaldībām, Latvijas Darba devēju konfederācijas padomes loceklis – Latvijas-Moldovas Lietišķās sadarbības padomes priekšsēdētājs un Laimas šokolādes muzeja direktore. 

Latvijas eksperti piedalījās Moldovas Ziemeļu reģiona tūrisma un uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstības programmu izstrādes darba grupās, kā arī projektu identificēšanā un pilnveidošanā, balstoties uz Latvijas pieredzi un ņemot vērā Moldovas Ziemeļu reģiona sociāli ekonomisko situāciju.

Vizītes ietvaros Latvijas delegācija tikās ar Latvijas Vēstniecības Moldovā pārstāvjiem, informējot par Moldovas reģionālās attīstības un celtniecības ministra vizītes rezultātiem Latvijā. Tika pārrunāta turpmāk plānotā sadarbība ar Moldovu un izvērtēta iespēja sniegt Latvijas atbalstu arī pārējiem Moldovas reģioniem.

Darba grupu ietvaros Latvijas eksperti dalījās savā pieredzē, sniedzot ieteikumus Moldovas Ziemeļu reģiona pašvaldībām projektu identificēšanai un attīstībai, lai tie sniegtu maksimālo labumu vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, stiprinātu sadarbību starp pašvaldībām, veicinātu pašvaldību rīcībspējas palielināšanos. Ekspertiem bija iespēja novērtēt biznesa infrastruktūru, piemēram, industriālo parku un biznesa inkubatoru, kā arī tūrisma objektus.

Notika tikšanās ar Balti (Moldova) pilsētas vadību, apmainoties ar viedokļiem un risinājumiem par pašvaldību attīstībai aktuālajiem jautājumiem – infrastruktūras nodrošināšana pakalpojumu sniegšanai, investīciju piesaiste un atbalsts uzņēmējdarbībai, energoefektivitātes pasākumi un mobilitātes risinājumi. Turpinot veiksmīgi uzsākto sadarbību starp Jelgavas novadu un Glodeni rajona pašvaldību, vizītes ietvaros notika tikšanās ar Glodeni rajona vadību un uzņēmējiem.

Tāpat notika tikšanās ar Moldovas konditorejas fabriku “Bucuria” vadību, pārrunājot “Bucuria” šokolādes muzeja izveides iespējas, ņemot vērā Latvijas pieredzi.

Latvijas eksperti viesojās Singerei rajonā, apmeklējot industriālo parku, biznesa inkubatoru, vairākus uzņēmumus un mājražotājus. Šobrīd tiek izvērtēta iespēja Singerei rajona pašvaldībai dibināt sadarbību ar Dobeles novada pašvaldību.

Izbraukumā uz Ocnita rajonu, Latvijas pārstāvji apmeklēja vairākus tūrisma objektus un vienojās par sadarbību projektu īstenošanā tūrisma attīstībai. Savukārt, apmeklējot Donduseni rajonu, tika apskatīti tūrisma objekti un sniegti ieteikumi tūrisma resursu lietderīgai un efektīvai izmantošanai.

Identificēto projektu tālākai attīstībai tiks organizēta Moldovas Ziemeļu reģiona un pārējo reģionu pārstāvju un tā pašvaldību speciālistu pieredzes apmaiņas vizīte Latvijā 2016. gada vasarā, pilnveidojot projektu ieceres un sadarbībā ar Latvijas speciālistiem izstrādājot projektu īstenošanai nepieciešamo dokumentāciju, kā arī pārņemot Latvijas pašvaldību pieredzi attīstības plānošanā un īstenošanā.

*Šī vizīte bija kā sadarbības turpinājums jau iepriekš notikušajai Moldovas kolēģu vizītei Latvijā, kas notika 2016. gada 7. -9. aprīlī. Tajā Latviju apmeklēja Moldovas reģionālās attīstības un celtniecības ministrs Vasilis Bitsu (Vasile Bîtca) un Moldovas Ziemeļu reģiona aģentūras direktors Ion Bodrugs (Ion Bodrug). Delegāciju pavadīja arī Moldovas vēstnieks Latvijā Eugeniu Revenco.

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tel.67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv 
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 17.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/