Drukāt
ES normatīvie akti

Galvenie Eiropas Savienības (ES) tiesību aktu veidi:

  • līgumi;
  • direktīvas;
  • regulas;
  • lēmumi.


Ar ES tiesību aktiem iespējams iepazīties EUR-Lex datu bāzē.  Šajā datu bāzē ir pieejami ES tiesību aktu kopsavilkumi par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetences jomām:


Ar aktuālajiem ES dokumentu projektiem, ko ir publicējusi Eiropas Komisija, var iepazīties šeit.

Ar Eiropas Komisijas uzsāktajām sabiedriskajām apspriešanām var iepazīties šeit šeit.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 08.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/es_vides_informacija/es_normativie_akti/