Drukāt
11.04.2016
Latvijā viesojās augsta līmeņa Moldovas delegācija

No 2016. gada 7. līdz 9. aprīlim Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) organizēja Moldovas kolēģu vizīti Latvijā. Tās mērķis bija pārrunāt līdz šim sniegto atbalstu Moldovai reģionālās attīstības jomā, jo īpaši Moldovas Ziemeļu reģiona attīstībai, kā arī turpmāk plānotās aktivitātes, stiprinot divpusējo sadarbību starp Latviju un Moldovu reģionālās attīstības jomā.

Latviju apmeklēja Moldovas reģionālās attīstības un celtniecības ministrs Vasilis Bitsu (Vasile Bîtca) un Moldovas Ziemeļu reģiona aģentūras direktors Ion Bodrugs (Ion Bodrug). Delegāciju pavadīja arī Moldovas vēstnieks Latvijā Eugeniu Revenco.

Tikšanās laikā ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Kasparu Gerhardu V. Bitsu atzinīgi novērtēja līdzšinējo sadarbību, kā arī iezīmēja jomas, kurās saskata Latvijas atbalstu arī turpmāk. Piemēram, administratīvi teritoriālās reformas īstenošana un nozaru (tūrisms un uzņēmējdarbības infrastruktūra) attīstības plānošanas dokumentu izstrāde reģionālajā līmenī.

K.Gerhards uzsvēra Latvijas gatavību arī turpmāk sniegt nepieciešamo atbalstu, tajā skaitā 2016.gadā turpinot sniegt konsultatīvu un praktisku palīdzību ekspertu līmenī Moldovas Ziemeļu reģionam.

Delegācija apmeklēja arī Saeimu, kur ar deputātiem tika pārrunāta esošā politiskā un ekonomiskā situāciju Moldovā. Tāpat deputātus informēja par sadraudzības veicināšanu starp Moldovas un Latvijas pašvaldībām un kopējo Latvijas valsts atbalstu.

Tikšanās laikā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktoru Andri Ozolu, tika pausta abu pušu apņemšanās arī šogad turpināt sadarbību, ja no Moldovas kolēģu puses tiks apzinātas nozares, kuru uzņēmumi būtu ieinteresēti sadarbībā ar Latviju. Savukārt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra centīsies  apzināt Latvijas uzņēmējus, kuri varētu būt ieinteresēti sadarbībai attiecīgajās nozarēs.

Vizītes laikā Vidzemes plānošanas reģionā Pārgaujas novadā notika iepazīšanās ar plānošanas reģiona darbību, tā funkcijām, projektiem, attīstības plānošanas pieredzi tūrisma un biznesa infrastruktūras jomā.   

Noslēgumā tika noslēgts nodomu protokols starp Moldovas Ziemeļu reģiona aģentūru un Vidzemes plānošanas reģionu, kas paredz stiprināt partnerattiecības un tiekties nākotnē noslēgt sadarbības līgumu.

Noteikto sadarbības virzienu iedzīvināšanai jau 2016. gada 12.-16.aprīlī notiks Latvijas ekspertu vizīte Moldovā, piedaloties Moldovas Ziemeļu reģiona tūrisma un uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstības programmu izstrādes darba grupās. Identificēto projektu tālākai attīstībai tiks organizēta Moldovas Ziemeļu reģiona un tā pašvaldību speciālistu pieredzes apmaiņas vizīte Latvijā.

Sabiedrisko attiecību nodaļa 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr.: 67026418
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 17.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/