Drukāt
Ūdeņu pārvaldība
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.12.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/udenu_parvaldiba/