Drukāt
Attīstības politikas pamatojošie materiāli
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 30.03.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/publiskie_pakalpojumi/