Drukāt
Starptautiskā sadarbība
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 10.12.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/starptautiska_sadarbiba/