Drukāt
Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē 2015

No 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.jūnijam Latvija bija prezidējošā valsts Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Padomē. Prezidentūras pusgadā Latvijai bija iespēja noteikt ES Padomes dienas kārtību, kā arī iegūt ļoti noderīgu pieredzi politisko un ekonomisko procesu veidošanā Eiropas līmenī. Tā bija arī iespēja ikvienam no mums parādīt Latviju kā profesionālu, attīstītu valsti, iepazīstināt ar mūsu kultūru un tradīcijām, kā arī popularizēt vietējās preces un pakalpojumus.

Prezidentūra ES Padomē tika īstenota, sadarbojoties trim dalībvalstīm, kuras uzņemas prezidentūru viena pēc otras. Trio prezidentūru 2014.gada 1.jūnijā ievadīja Itālija, tai seko Latvija, un 2015.gada otrajā pusē to noslēgs Luksemburga.

Trīs galvenie Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015 (turpmāk – Latvijas prezidentūras) programmas principi ir iesaistīšanās, izaugsme un ilgtspēja.

Savukārt Latvijas prezidentūras prioritārie darbības virzieni bija:

1. Konkurētspējīgāka Eiropa;

2. Digitāla Eiropa;

3. Iesaistīta Eiropa.

VARAM paveiktais prezidentūras laikā:

1. Vides aizsardzībā starptautiskā līmenī

2. Reģionālās attīstības jomā

3. Informācijas sabiedrības jomā

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē rezultāti 

Interesanti fakti
Lai nodrošinātu prioritāšu izpildi prezidentūras laikā lielākā daļa ministrijas darbinieki tika iesaistīt ES nostāju gatavošanā, ES ministru padomju, konferenču, vecāko amatpersonu sanāksmju un darba grupu organizācijā un vadīšanā. Minētie pasākumi norisinājās galvenokārt Briselē, bet nozīmīga daļa risinājās Latvijā, kā arī citur Eiropā un pasaulē (piem., Bonna, Ženēva, Ņujorka, Bangkoka, Punta del Este). Kopumā Latvijas prezidentūra VARAM resora ietvaros sagatavoja un novadīja:

  • 3 ES ministru padomes (Brisele, Luksemburga);
  • 2 ES Vides ministru neformālās Padomes (Rīga);
  • 4 Vecāko amatpersonu sanāksmes (Rīga);
  • 6 Konferences (Rīga);
  • 141ES Padomes darba grupas (Brisele);
  • 15 ekspertu sanāksmes (Rīga);
  • 18 ES Pārstāvība ANO konvenciju konferences un ES koordinācijas sanāksmes (starptautiski).
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 04.04.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/es_vides_informacija/prezidentura_eiropas_savienibas_padome1/