Drukāt
06.07.2015
2014.gada pirmajā pusē izveidotie klientu apkalpošanas centri Aucē, Rojā un Rīgā sekmīgi turpina savu darbību

Šobrīd Aucē, Rojā un Rīgā sekmīgi darbojas 2014.gadā izveidotie pirmie vienotie valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centri (turpmāk – KAC). Šie KAC tika izveidoti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas īstenotā pilotprojekta laikā no 2014. gada 2. janvāra līdz 30. jūnijam. KAC mērķis ir nodrošināt vairāku valsts institūciju un konkrētās pašvaldības pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem un uzņēmējiem savā pašvaldībā, nevis vairākās institūcijās vai pakalpojumu centros tālu no dzīvesvietas.

VARAM valsts sekretāra vietnieks e-pārvaldes jautājumos Arnis Daugulis uzsver: “Rezultāti apliecina, ka ideja par vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu Latvijā ir dzīvotspējīga. To apliecina pirmo KAC klientu apmierinātība. Vienlaikus esmu gandarīts, ka valsts iestādes un pašvaldības turpina aizsākto darbu, lai iedzīvotājiem un uzņēmējiem ērti nodrošinātu iespējas saņemt ar valsts un pašvaldību publiskos pakalpojumus.”

Auces novada pašvaldībā izveidotajā KAC iedzīvotāji var vērsties pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA), Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un Valsts zemes dienesta (VZD) pakalpojumiem. Laika periodā no 2014. gada 1. jūlija līdz šī gada 1. jūnijam Aucē šo iespēju ir izmantojuši 872 valsts iestāžu klienti, ir sniegti 1020 pakalpojumi. Pieprasītākie ir bijuši VSAA un VID pakalpojumi. Ir pieņemti un VSAA nosūtīti 827 iesniegumi pabalstu piešķiršanai. Marta mēnesī būtiski palielinājās VID sniegto pakalpojumu skaits, jo 2. martā sākās Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana, martā vien pašvaldībā tika pieņemtas 107 Gada ienākumu deklarācijas.

Rojas novada pašvaldības KAC turpinās sadarbība ar Lauku atbalsta dienestu (LAD), Uzņēmumu reģistru (UR), VSAA, VID un VZD. Laika periodā no 2014. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 31. maijam Rojā ir pieņemti un VSAA nosūtīti 527 iesniegumi pabalstu piešķiršanai. Iedzīvotāji visvairāk izmanto iespēju iesniegt iesniegumus slimības pabalstu piešķiršanai, miršanas pabalstu piešķiršanai un iesniegumus, kas nepieciešami, lai saņemtu bērna piedzimšanas pabalstu. Līdz 2015. gada 29. maijam VID ir saņemtas 4 Gada ienākumu deklarācijas papīra formā. Pieprasītākie VID pakalpojumi ir saistīti ar gada ienākumu deklarāciju aizpildīšanu, iesniegšanu.

Savukārt Rīgas pilsētas pašvaldība ir paplašinājusi sadarbību ar VSAA. Sešās Rīgas Dzimtsarakstu nodaļās, kur reģistrē jaundzimušos, jaunie vecāki vienlaikus var sagatavot iesniegumu, lai saņemtu gan Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu jaundzimušā aprūpei, gan VSAA bērna piedzimšanas pabalstu. No Rīgas Dzimtsarakstu nodaļām laika periodā no 2015. gada 1. februāra līdz 2015. gada 31. maijam VSAA saņēmusi  907 iesniegumus valsts pabalstam sakarā ar bērna piedzimšanu.

Atgādinām, ka 2015.gadā visā Latvijā tika uzsākts darbs pie Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveides. Pirmais Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs tika atklāts februārī Rīgā, Talejas ielā 1 (Valsts ieņēmumu dienesta ēkā). Šeit iedzīvotāji var saņemt vairākus Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), Valsts darba inspekcijas (VDI), un visus VSAA un VID pakalpojumus.

Šobrīd norisinās aktīvs darbs pie jaunu Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru izveides 89 novadu nozīmes un 21 reģionālās nozīmes centros. Sākot ar 2018. gadu - pakāpeniski arī 9 nacionālās nozīmes attīstības centros. Valsts budžetā šim mērķim 2015. gadam paredzēti 919 739 eiro un šis finansējums tiks piešķirts centru pielāgošanai un aprīkošanai, darbavietu uzturēšanai un nodarbināto atlīdzībai.

Kristīne Kļaveniece
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tel.67026533
E-pasts: prese@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/