Drukāt
Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē 2015

No 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.jūnijam Latvija būs prezidējošā valsts Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Padomē. Prezidentūras pusgadā Latvijai būs iespēja noteikt ES Padomes dienas kārtību, kā arī iegūt ļoti noderīgu pieredzi politisko un ekonomisko procesu veidošanā Eiropas līmenī. Tā būs arī iespēja ikvienam no mums parādīt Latviju kā profesionālu, attīstītu valsti, iepazīstināt ar mūsu kultūru un tradīcijām, kā arī popularizēt vietējās preces un pakalpojumus.

Prezidentūra ES Padomē tiek īstenota, sadarbojoties trim dalībvalstīm, kuras uzņemas prezidentūru viena pēc otras. Trio prezidentūru 2014.gada 1.jūnijā ievadīja Itālija, tai sekos Latvija, un 2015.gada otrajā pusē to noslēgs Luksemburga.

Trīs galvenie Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015 (turpmāk – Latvijas prezidentūras) programmas principi ir iesaistīšanās, izaugsme un ilgtspēja.

Savukārt Latvijas prezidentūras prioritārie darbības virzieni būs:

1. informācijas sabiedrības stiprināšana un tās piedāvāto iespēju izmantošana ES nākotnes attīstībai;

2. konkurētspējīgāka ES kā pamats izaugsmei, cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanai un ieguldījumu nākotnes attīstībai;

3. ES lomas stiprināšana globālā mērogā, labklājības un drošības telpas veidošana ES kaimiņu reģionos.

Plašāku informāciju par Latvijas prezidentūru ES Padomē iespējams iegūt Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāta mājaslapā - šeit.


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) nodrošinās sekmīgu Latvijas prezidentūras norisi atbilstoši savai kompetencei, t.i., vides aizsardzības, reģionālās attīstības un informācijas sabiedrības jomās.
Galvenie jautājumi Latvijas prezidentūras laikā VARAM kompetences jomās

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 15.11.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/es_vides_informacija/prezidentura_eiropas_savienibas_padome1/